Adresgegevens

Vestigingsadres: Benjamin van Rooijenstraat 44, 1411 TW, Naarden
Postadres: Postbus 5520, 141 EA Naarden.
RSIN: 816762326
Internet site: www.kibrimi.sr

Bestuursleden
John Pel (Voorzitter) - Fred Jansen (Penningmeester) - René Buddenberg (Secretaris)

Beloningsbeleid bestuurders
Het bestuur is onbezoldigd. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.