Balans, staat van baten en lasten en toelichting

Volgens de Nederlandse KvK is Stichting Boekoe een Micro bedrijf. Een Micro bedrijf heeft Activa tot € 350.000, een netto omzet tot € 700.000 en maximaal 10 werknemers. Een micro bedrijf mag volstaan met het deponeren van een verkorte balans. Er is geen deponeringsplicht bij de KvK. Voor het verkrijgen en behouden van een ANBI status schrijft de belastingdienst voor de hierna opgemaakte balans, de staat van baten en lasten en een toelichting, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, worden gepubliceerd op de site van Stichting Boekoe: www.kibrimi.sr. 

U kunt de jaarrekening 2023 van Stichting Boekoe hier lezen. 

De jaarrekening 2022 van Stichting Boekoe is op te vragen door op deze link te klikken.